Disclaimer

Inhoud

De inhoud van www.celwijs.nl is beschermd op grond van de auteurswet. Hiervan mag niets worden gekopieerd en/of worden veranderd. Celwijs zet zich in voor de juistheid en actualiteit van de informatieverstrekking op de website, maar geeft geen garanties voor juistheden, nauwkeurigheden en volledigheden. Eventuele wijzigingen en onjuistheden voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Celwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit de inhoud en informatie op de website van Celwijs – al dan niet door derden aangeboden. Alle gegevens die u naar Celwijs stuurt dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

adminDisclaimer